High Performing Schools

vrijdag 1 oktober 2021

 

 

Een school waar álle leerlingen leren. Een school waar goed en waardevol onderwijs wordt gegeven. Dat is waar de leerkrachten en de schoolleiding van de Berg en Bosschool de komende jaren nog meer aan gaan werken. We gaan deelnemen aan het ontwikkelprogramma voor de schoolleiding en leerkrachten.

Door onderzoek naar de best presterende scholen wereldwijd, aangevuld met wetenschappelijk onderzoek vanuit o.a. de cognitieve psychologie, sociologie en pedagogiek, is er bekend wat een school nodig heeft is om een goed presterende school te worden.

De komende twee schooljaren zal het kernteam bestaande uit directeur, de intern-begeleider en drie leerkrachten deelnemen aan het HPS-programma. Dit kernteam zal de kennis binnen de school brengen zodat uiteindelijk alle leerkrachten volgens deze principes kunnen werken. Een HPS- school is geen onderwijskundig concept zoals Dalton of Montessori. Het is een school waar volgens de uitgangspunten van HPS wordt gewerkt.

Wat willen we graag?

  • goed en waardevol onderwijs voor alle leerlingen
  • het vakmanschap van de leerkracht staat centraal
  • een cultuur van continue verbetering en vernieuwing
  • een breed leerrendement
  • een school die hoge verwachtingen heeft van alle leerlingen en garandeert dat iedereen met een sterke basis van kennis en vaardigheden onze school verlaat

HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma dat al 15 jaar bestaat. Er is veel onderzoek gedaan naar wat echt werkt om kinderen beter te laten leren. Onderwijs kent veel hypes en veranderingen die op ons afkomen. Als we de kennis hebben over wat goed onderwijs inhoudt zullen we hele bewuste keuzes kunnen maken in wat we wel of niet meer doen.

De komende periode gaan we starten met het ontwikkelen van een duidelijke en gedeelde visie op leren &gedrag. Natuurlijk zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen en scholing. Deze opleiding volgen we aan de Academica University of Applied Sciences in Amsterdam.

 

Delen via