Groep 8 leert samenvattingen en mindmap maken

maandag 21 september 2020

 

Iedere derde les van het blok geschiedenis leest de leerkracht de ‘leertekst ‘voor. Alle kinderen luisteren de eerste keer, daarna gaan zij aantekeningen maken als de tekst nogmaals door de leerkracht wordt voorgelezen. De aantekeningen van de les worden vervolgens in tweetallen bekeken en vergeleken, en samen maken de kinderen een samenvatting of een mindmap.

Zo leren ze een goede samenvatting te maken, en hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Delen via