vso – tso – bso

TSO (Overblijven)

Onder de naam TSO Berg en Bos vof organiseren ondergetekenden samen met een team van ongeveer 25 vrijwilligers dagelijks het overblijven van 12.00 – 12.45 uur.

Onze doelstelling is  het overblijven tot een gezellig, fijn en leuk moment te maken.

De kinderen verblijven de eerste 15 minuten van de pauze in hun eigen klas o.l.v. een overblijfhulp; na 15 minuten gaat de bel en kunnen ze naar buiten. Mochten er kinderen zijn die hun eten nog niet op hebben, kunnen deze uiteraard in de klas blijven tot uiterlijk half 1.
Daarna dient iedereen buiten te zijn; alleen bij ernstige regenval blijven we binnen.

Om het overblijven een afwisselend element te geven, organiseren wij leuke spelletjes en activiteiten, die ofwel wekelijks dan wel maandelijks op agenda staan. Via facebook wordt u wekelijks op de hoogte gehouden.

Deze activiteiten kunnen een tafeltennis-, badminton- of tennistoernooi zijn of bingo (iedere laatste dinsdag van de maand). Maar vergeet ook niet onze wekelijks terugkerende “Tosti Thursday” (kinderen dienen daarvoor zelf hun ongebakken tosti mee te nemen). Maar denk ook aan een knikkertoernooi en “spelletjes” op het schoolplein, waarvan de invulling steeds zal variëren.

Buiten deze lijst aan mogelijke activiteiten, kunnen de kinderen dagelijks gebruik maken van divers speelmateriaal zoals stoepkrijten, ballen, springtouwen etc. etc.

Mocht u uw kind(eren) willen laten overblijven, verzoeken wij u per email dit aan ons te melden zodat u de benodigde formulieren (inschrijf- en incassoformulier) toegestuurd zult krijgen. Deze graag ingevuld retourneren via de leerkracht van uw zoon of dochter op school.

Voor meer informatie en vragen kunt u ons bereiken via mailadres tso-bergenbos@hotmail.com

 

Met vriendelijk groeten

TSO Berg en Bos

Hilde Romkes en Sonja Berkhout

VSO en BSO

In samenspraak met de school worden deze opvangmogelijkheden geregeld door drie dicht bij de school gelegen instanties, tw. MAM’s, stichting OOK en Woodstock.

De kinderen die van deze gelegenheid gebruik maken, worden binnen de school opgehaald, naar de opvang gebracht en van daaruit door de ouders opgehaald.

De volgende websites verwijzen naar genoemde instanties:

www.mamskinderopvang.nl
www.kinderopvang-snoopy.nl

 

 

 

 

Delen via