woensdag 30 mei school gesloten i.v.m. stakingsdag primair onderwijs

vrijdag 25 mei 2018

Op woensdag 30 mei is door de onderwijsbonden de volgende regiostaking aangekondigd voor het basisonderwijs. Het gaat om de provincies Gelderland en Overijssel.

De eisen van het PO Front (de onderwijsbonden en de PO-raad) blijven onverminderd van kracht: minder werkdruk en een eerlijk salaris.

In het regeerakkoord is inmiddels afgesproken dat er structureel middelen vrijkomen voor de verlaging van werkdruk in het basisonderwijs. Een gedeelte van deze middelen komt nu, door het op 9 februari gesloten akkoord met de sociale partners, vervroegd beschikbaar. Dat is een goede ontwikkeling.

Wat betreft het salaris voor basisschoolleerkrachten is echter nog geen beweging in Den Haag terwijl het basisonderwijs afstevent op een groot tekort aan leerkrachten. Het is ook om die reden belangrijk dat er extra geïnvesteerd wordt om het leraarsvak aantrekkelijker te maken voor huidige én toekomstige leerkrachten. Er is jarenlang te weinig geld uitgetrokken voor het basisonderwijs. Wij vinden het van groot belang dat deze doelen gerealiseerd worden. Minder werkdruk en een eerlijk salaris zijn essentieel voor het basisonderwijs, nu en in de toekomst.​

Op de Berg en Bosschool zullen veel collega’s gebruik van hun recht op staken, zij ondersteunen de eisen van het PO Front.
Dat betekent dat op woensdag 30 mei de school voor alle leerlingen gesloten is.

Wij beseffen dat dit voor u als ouders ouders niet prettig is, maar hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

team Berg en Bos

Delen via