Tutorlezen

woensdag 18 februari 2015

Na de voorjaarsvakantie gaan we op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen beginnen met Tutorlezen.
De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen ‘een maatje’ uit groep 8 en van 8.30 uur tot 9.00 uur wordt er gelezen.
Het gaat hierbij niet in de eerste plaats om aanleren van  technisch lezen, maar het maken van lees-kilometers, de sociale component, een stimulans
om te lezen zijn de belangrijkste items. Vrijwel bij alle kinderen uit de groepen 3 en 4 zien we middels deze vorm van lezen een toename van het leesniveau.
Gelet op het tijdstip een dringend verzoek aan de ouders om de school ‘op tijd te verlaten’!

Delen via