Terugblik schooljaar 2018-2019

vrijdag 12 juli 2019

Nog een week en dan zit het schooljaar er al weer op. Voor mij het tweede jaar op de Berg en Bosschool. Een jaar waarin we veel ontwikkelingen zijn gestart. We zijn dit jaar begonnen met het eerste jaar VVTO-Engels. ( Vroeg Vreemde Taal Onderwijs) Het eerste jaar is er vooral ingezet op de didactiek van het leren van een vreemde taal, en op de taal- en spreekvaardigheid van de leerkrachten. Komend jaar zal dit Engels al weer een wat prominentere plaats in ons onderwijs gaan innemen. Juf Ashley is de coördinator, zij zal jullie het komende jaar zeker op de hoogte houden waar we mee bezig zijn met Engels.

Ook hebben de leerkrachten dit jaar allemaal scholing gevolgd in het lesgeven volgens het EDI-instructiemodel. ( Expliciete Directe Instructie) zodat er een betere doorgaande lijn is ontstaan in alle groepen. Komend schooljaar gaan we er ons verder in verdiepen.

Ook gaan we komend schooljaar meedraaien ( vanaf het tweede deel van het schooljaar)  in een pilot in het begeleiden van cognitieve talentvolle kinderen. Juf Madelon zal dit project coördineren, en jullie daarover op de hoogte houden. De pilot Spaans is sinds een par weken gestart, na de zomervakantie kunnen we nog een jaar door! Juf Blanca de Wilde-Lopez zal ook komend schooljaar lessen aan een groepje leerlingen gaan geven.

Volgende week nemen we afscheid van juf Jacqueline. Zij gaat van haar pensioen genieten, na een lange carrière in het onderwijs. Juf Leonie zal komend schooljaar ook niet meer werkzaam zijn op onze school. Juf Caroline Brinkman zal komend schooljaar starten als full-time leerkracht in de onderbouwgroep B. In het nieuwe schooljaar zal zij zich nader voorstellen.  Juf Celeste is de nieuwe juf in groep zes.

Komend schooljaar gaan we de oudergesprekken wat anders organiseren. Zo gaan we in september al beginnen met startgesprekken waarbij leerkracht, ouders en kind aanwezig zullen zijn. De leerkrachten zullen in de week van 26 augustus de planning openzetten, en kan er weer digitaal worden ingeschreven. De uitnodiging met inlogcodes worden per mail verstuurd.

Ik wens jullie allemaal alvast een hele fijne vakantie toe! We zien elkaar vast nog wel komende week, en anders weer op de eerste schooldag! ( maandag 2 september)

 

 

Delen via