Nieuws uit groep 8

zaterdag 1 februari 2020

Groep 8 heeft de afgelopen tijd vooral hard gewerkt. Er waren veel Cito’s. En als er geen Cito’s waren, moest er meegeholpen worden met verhuizen. De school wordt immers nog steeds geschilderd. De spierkracht van groep 8 is daarbij onontbeerlijk. Heel wat tafels en stoelen zijn verschoven. De kasten (van meester Marcel) moesten helemaal leeg. Op zich al een hele prestatie. Zelfs de vissen wisselden van plek. Inmiddels zit groep 8 weer in het oude vertrouwde lokaal. Buiten het reguliere programma van taal, rekenen en spelling, zijn we nu ook bezig met Zit dat Zo? Met behulp van deze methode leren kinderen onder andere een onderzoeksvraag formuleren en daar in groepjes antwoord op te geven en te presenteren. De presentatie kan op verschillende manieren, onder andere met een Power Point. De vragen die aan bod komen zijn onder andere; hoe ontstaat de bliksem en hoe kan een slang in een keer een konijn doorslikken.

 

 

 

Delen via