groep 1/2B

Groep 1/2 B heeft 2 juffen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat juf Leonie (LIO) voor de klas en op woensdag staat juf Jacqueline voor de klas.

Voor onze kleutergroepen hebben we 2 prachtige lokalen tot onze beschikking. Ruim en licht. Deze lokalen grenzen aan een mooie ingerichte speelplaats met een ruime zandbak en vaste speeltoestellen als een glijbaan, duikelrekken en een speelhuisje. Op dit speelplein spelen de kleuters en soms de groepen 3 en 4. De andere groepen hebben een eigen veel groter schoolplein en dat is wel zo prettig.

Vanaf 8.20 u. hebben we de inloop, ouders lopen mee naar binnen en mogen samen met hun kind een boekje lezen. Daarna nemen de ouders afscheid, uitgebreid uitgezwaaid door hun kind. We beginnen dan gezellig in de kring met het benoemen van de dag van de week en dmv. de dagritmekaarten hoe de dagindeling er uit ziet, dit geeft onze kleuters houvast.

Wij werken projectmatig, dwz. we kiezen een onderwerp, bijv, de herfst en dan staan alle activiteiten in het teken van dat onderwerp. Taal- en rekenactiviteiten, muzikale ontwikkeling en creatieve ontwikkeling. Een project duurt gemiddeld 2 tot 3 weken. Wij spelen vaak met de kinderen buiten, maar hebben ook de beschikking over een gymlokaal. Al met al een prima schoolomgeving voor de ontwikkeling van uw kind.

De eerste schoolweken

Dit jaar zijn we gestart met 2 kleutergroepen. In groep 1/2 B zijn we gestart met 15 kleuters. In de eerste schoolweken stond het elkaar leren kennen en de regels centraal. Samen leren we spelenderwijs verantwoordelijkheid te dragen voor onszelf, de andere kinderen en het klaslokaal.

Daarnaast hebben wij ook aandacht besteed aan de zomer die net achter ons ligt. Begrippen als seizoenen en maanden kregen de aandacht. In de eerste week hebben wij een verjaardagskalender geknutseld en in de tweede week gerelateerd aan de zomer een ijsco gevouwen.