Nieuwsbrief Berg en bos 6 juni 2020

 

Vijf-gelijke-dagen rooster tot aan de zomervakantie en BSO

Tot de zomervakantie zullen we met het vijf-gelijke-dagen rooster gaan draaien. Dit betekent voor de Berg en Bosschool dat de leerlingen van 08:30 uur tot 14:00 uur op school zitten, ook tussen de middag. Er is dus geen tussenschoolse opvang (TSO) meer. Kinderen nemen hun eigen lunch mee en eten met de eigen leerkracht.

We zijn heel blij om te kunnen melden dat ook de BSO van MAM’s en Snoopy hier op aansluiten tot aan de zomervakantie. De kinderen die naar deze BSO’s gaan worden om 14 uur van school opgehaald.

Heel erg fijn dat dit zo kan!

Over een aantal weken zal de MR (Medezeggenschapsraad) een enquête/peiling sturen over deze schooltijden.

afscheid juf Astrid en juf Esmée, welkom Milca en Mariken

Aan het eind van dit schooljaar gaan we afscheid nemen van twee collega's. Juf Astrid gaat dan met pensioen, en juf Esmée heeft een keuze gemaakt om na 14 jaar eens op een andere school van Leerplein055 te gaan werken. Natuurlijk gaan we afscheid van deze juffen nemen, hoe we dat gaan doen is op dit moment nog niet bekend. Na de zomervakantie zal Yvonne van Silfhout weer helemaal aan het werk zijn als de Intern Begeleider. Marianne Voetee blijft tot aan de zomervakantie. Op dit moment zijn we druk bezig met sollicitatiegesprekken. Zodra we weten welke leerkracht(en) in ons team komt werken laten we dat natuurlijk weten. Volgend schooljaar zullen in elk geval twee nieuwe collega's als onderwijsassistent bij ons op school komen werken. Milca Hoogsteden en Mariken Loor zullen met name in groep 3 en de kleutergroepen gaan ondersteunen. Zij zijn naast de leerkracht van die groep aanwezig. …

Vakanties en vrije dagen de rest van het schooljaar

Op verzoek nogmaals even een overzicht van de vakanties en vrije dagen tot aan de zomervakantie.

Maandag 8 juni starten we met hele groepen. Alle groepen gaan dan op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Alle kinderen eten tussen de middag op school met hun eigen leerkracht.

Woensdag 24 juni: studiedag voor het team. Alle leerlingen vrij.

Start zomervakantie op vrijdag 17 juli om 12.00 uur. De groepen 1-2 hebben vrijdag 17 juli al vrij.

Een luisterend oor

 Houd jij als ouder in deze bizarre periode van maatregelen tegen het coronavirus thuis alle balletjes hoog: je werk, thuisonderwijs aan je kinderen, je relatie, opvoeden, huishouden, weinig ontspanning voor jezelf en beperkte ruimte en mogelijkheden tot fysiek sociaal contact met vrienden en familie?

Maak jij je zorgen? Ben je bang voor wat het corona virus voor jou en je omgeving kan betekenen? Heb je al iemand in je omgeving die strijdt tegen corona en kun je er maar beperkt voor deze naaste zijn? Misschien heb je deze angst of zorgen niet, maar ben je vooral snel gestrest of uitgeblust door alle drukte van de dag? Of heb je even geen idee meer wat je met de kinderen aan moet en mis je de ruimte voor jezelf om op te laden?

Gaat het jou zeker opluchten om je ervaringen van deze tijd te delen? Even lekker je verhaal te kunnen doen. Te ontdekken dat je hier niet alleen in staat. Weer even aandacht voor jezelf hebben en ruimte maken voor jou! Meer dan 100 kindercoaches hebben zich aangesloten bij onderstaand initiatief en bieden jou een luisterend oor (hier zitten geen kosten aan verbonden)! Kijk op de website voor meer informatie en telefoonnummers en bel gerust. We zijn er voor je!

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Berg en Bos is onderdeel van Leerplein055